Nieuwspagina TC Heeten

Snel overzicht nieuwsberichten

GAAN DOOR!!!!!!!!

Open Heetense kampioenschappen gaan door!!!!!

Inschrijven

 

Officieel KNLTB-toernooi: nummer 1800323

Wedstrijdcommissie: Anja Kogelman, Maurice Wessels
Wedstrijdleider/Secretariaat: dhr. G. Vosman
Email:tennistoernooien.heeten@live.nl

-

Categorie

Dames, Heren en Gemengd-dubbel, Poulsysteem

Tennispark van Tennisclub Heeten

Inschrijven

U en uw tennispartner dienen zich beiden in te schrijven

Inschrijven op 2 onderdelen mag alleen als men GEEN verhinderingen heeft.

Kosten € 7,00 per persoon

 

Sluitingsdatum is 25 februari 2018

 

OpenHeetenseKampioenschappentcHeeten-1.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Onze website is vernieuwd!

Vanaf vandaag hebben we een iets andere vormgeving en weer een nieuw en fris uiterlijk.
De website is mobiel bereikbaar en staat op een veilig systeem. 

Mist u iets op de website of heeft u nog opmerkingen: schroom niet en geef het door middels het invullen van het contactformulier.

 

TennisHeetenWebsitevernieuwd-2.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Reünie T.C. Heeten zaterdag 4 november 2017

Ook lid geweest van T.C. Heeten of De Netkloppers zoals de vereniging destijds heette?

Ben je nieuwsgierig naar je oude tennismaatjes en vind je het leuk om hen weer te zien en samen herinneringen op te halen? Meld je dan nu aan!

In maart 2017 bestond onze club 40 jaar en dit is reden voor een feestje!
Vanaf 16.30 uur word je ontvangen in het clubhuis van TC Heeten. Onder het genot van een hapje en drankje is er alle tijd om uitgebreid met elkaar bij te praten.
Voor degene die zin heeft om de avond af te sluiten op de dansvloer komt er later een DJ. Maak dit feest samen met ons tot een onvergetelijke avond en meld je aan voor de reünie. Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen aan:

 

Ontvangst: 16.30 -17.00 uur
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd…
Lekker bijpraten met oude bekenden….

Volg ons ook op Facebook: Reünie TC Heeten

TC HEETEN
Dorpsstraat 1e
8111 AA Heeten
reunietcheeten@gmail.com

Zegt het voort en deel deze uitnodiging met oud leden. Mocht je een (email) adres van een oud lid hebben of beschikken over beeldmateriaal dan ontvangen wij dit graag.

 

Nieuws

 

Lees meer »

 Ledenvergadering 30 maart 2018

 

Agenda volgt en hieronder de notulen van de ALV 2017

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TC Heeten op 17 maart 2017.

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis.  De opkomst is kleiner dan we gewend zijn.

  1. Om ca. 20.00 uur kan René de vergadering openen met een openingswoord, waarbij hij stilstaat bij het 40-jarig bestaan van de club op 22 maart a.s..

Hij memoreert dat er van de bij oprichting aangemelde leden nog 3 lid zijn van de club. Sjef Willemsen ( lid van verdienste ), Elly Groenewoud ( lid van verdienste )en Ton Elders (lid van verdienste ). Alle 3 zijn “in de bloemetjes gezet”. René onderstreept nog eens dat deze 3 veel en lang betrokken zijn geweest bij de club en er veel voor hebben gedaan in allerlei functies. Hij maakt van de gelegenheid gebruik ook een aantal anderen in de bloemetjes te zetten, velen die alleen achter de schermen veel voor ons doen.

Er zijn, blijkens de presentielijst 22 leden aanwezig, inclusief het bestuur. De secretaris deelt mee dat er 14 afmeldingen zijn.   Omdat we inmiddels 136 leden hebben is het vereiste quorum dus aanwezig. Fijn. Desondanks vinden we het jammer dat er zowel minder aanwezigen zijn en ook minder afmeldingen. Maar goed.

De volgende agendapunten worden min of meer als hamerstuk afgedaan:

  1. De door het bestuur voorgestelde agenda wordt niet gewijzigd
  2. De notulen van de voorgaande ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld
  3. Het jaarverslag van de secretaris wordt na, zoals een notaris dat zo mooi formuleert “beperkte voorlezing”, ook goedgekeurd

5/6.

Vervolgens geeft René het woord aan de aftredende penningmeester voor zijn laatste openbare optreden binnen deze club. Jan Mulder verklaart ons allen op zijn geheel eigen wijze de ins en outs van het financieel jaarverslag 2016. Jammer is dat de accountant zijn bijdrage hieraan nog niet heeft kunnen leveren. Nadat gebleken is dat er geen vragen meer zijn wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen. Zoals gebruikelijk is dit verslag positief voor de penningmeester en het bestuur, zodat er ook formeel decharge kan worden verleend. Hetgeen met applaus voor de scheidende penningmeester ook gebeurt.

Hierna neemt René het woord en bedankt Jan Mulder voor zijn inzet, waarbij hij een bos bloemen overhandigt, met de toevoeging dat we met het bestuur nog een keer gezellig afscheid van Jan gaan nemen.

  1. Het agendapunt bestuursverkiezing is – helaas- ook een hamerstuk; er valt geen nieuwe penningmeester te benoemen, en ook geen voorzitter kantinecommissie. Gelukkig blijkt Jan Mulder bereid om voorlopig nog de ledenadministratie en contributie-inning te verzorgen, en is – mede daardoor- de secretaris bereid om voorlopig als secretaris/ penningmeester door het tennisleven te gaan. We blijven naarstig op zoek naar kandidaat bestuursleden.

Wat wel lukt is het benoemen van een tweede lid van de kascommissie: Theo Gerritsen is bereid om met Willem Groenewoud de kascommissie te vormen. Jeroen Willemsen wordt bedankt voor de twee jaren dat hij dit klusje heeft geklaard.

  1. Dit agendapunt, vaststellen contributies e.d. wordt geheel conform het voorstel van het bestuur afgedaan; ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2016. Er wordt bij het zomerlidmaatschap een speciaal tarief ingevoerd voor seniorleden van de “overige” verenigingen in Heeten ( handbal, voetbal, volleybal, e.d.) Ook de prijzen in de kantine zullen gelijk blijven ( ondanks het pleidooi van vorig jaar van enkelen om het bier goedkoper te maken )
  2. Hierbij wordt door Niels aangegeven dat enkele toernooien wat meer zullen worden opengezet voor niet-leden. En we verwachten wel wat van de zomerlidmaatschappen.   Walter licht nog toe welke wijzigingen er zijn in de competitie-opzet. Rene maakt vervolgens vvan de gelegenheid gebruik om de perikelen rond de tennistrainer toe te lichten. Komt erop neer dat er wegens onvoldoende ( belangstelling van de ) leden er niet genoeg ruimte is voor een tennistrainer apart voor TC Heeten. Van beide kanten begrijpelijk. Bestuur gaat in gesprek over alternatieven.
  3. Als laatste agendapunt gaat Dick in op de ontwikkelingen rond de nieuw opgerichte Stichting Heeten Sport ( voor bewegen en beleven ). Meer specifiek gaat hij in op de mogelijke gevolgen voor de toekomst van onze vereniging, waaronder op termijn verplaatsen van de accommodatie.

Op vragen van Willem Groenewoud antwoordt het bestuur dat we zeker oog zullen hebben en houden voor het vele werk dat vrijwilligers in de bouw en onderhoud van de accommodatie hebben gestoken. Verder dat mogelijke verplaatsing een kwestie is van lange adem, en zeker ook van geld; geld waar we zuinig mee om zullen moeten gaan.

  1. Bij de rondvraag komen enkele vragen en opmerkingen naar boven, mede naar aanleiding van de omstandigheden rondom het – zeer geslaagde- open tournooi van 2017.

Jeroen Willemsen vraagt naar de mogelijkheden om enkele heaters te kopen of huren voor de koude avonden op het terras. Zeer sfeerverhogend, ook bijvoorbeeld bij de dubbelkampioenschappen

En Walter Tijs vraagt aandacht voor de vervanging van de speelgelegenheid in de “zandbak”; deze is in slechte staat van onderhoud, en ook nog slecht zichtbaar.   Ook deze suggestie gaat het bestuur ter harte nemen. Waarbij opgemerkt wordt dat het heel prettig is te constateren dat er weer jeugd rondloopt rond de banen tijdens tournooien en competitie.

  1. Hierna kan de voorzitter, onder dankzegging aan de leden die aanwezig waren, de vergadering sluiten. En vervolgens de gebruikelijke nazit openen….

 

Heeten, 26 maart 2017

 

     Secretaris.

 

GAAN DOOR!!!!!!!!

Open Heetense kampioenschappen gaan door!!!!!

Inschrijven

 

Officieel KNLTB-toernooi: nummer 1800323

Wedstrijdcommissie: Anja Kogelman, Maurice Wessels
Wedstrijdleider/Secretariaat: dhr. G. Vosman
Email:tennistoernooien.heeten@live.nl

-

Categorie

Dames, Heren en Gemengd-dubbel, Poulsysteem

Tennispark van Tennisclub Heeten

Inschrijven

U en uw tennispartner dienen zich beiden in te schrijven

Inschrijven op 2 onderdelen mag alleen als men GEEN verhinderingen heeft.

Kosten € 7,00 per persoon

 

Sluitingsdatum is 25 februari 2018

 

OpenHeetenseKampioenschappentcHeeten-1.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Onze website is vernieuwd!

Vanaf vandaag hebben we een iets andere vormgeving en weer een nieuw en fris uiterlijk.
De website is mobiel bereikbaar en staat op een veilig systeem. 

Mist u iets op de website of heeft u nog opmerkingen: schroom niet en geef het door middels het invullen van het contactformulier.

 

TennisHeetenWebsitevernieuwd-2.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Reünie T.C. Heeten zaterdag 4 november 2017

Ook lid geweest van T.C. Heeten of De Netkloppers zoals de vereniging destijds heette?

Ben je nieuwsgierig naar je oude tennismaatjes en vind je het leuk om hen weer te zien en samen herinneringen op te halen? Meld je dan nu aan!

In maart 2017 bestond onze club 40 jaar en dit is reden voor een feestje!
Vanaf 16.30 uur word je ontvangen in het clubhuis van TC Heeten. Onder het genot van een hapje en drankje is er alle tijd om uitgebreid met elkaar bij te praten.
Voor degene die zin heeft om de avond af te sluiten op de dansvloer komt er later een DJ. Maak dit feest samen met ons tot een onvergetelijke avond en meld je aan voor de reünie. Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen aan:

 

Ontvangst: 16.30 -17.00 uur
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd…
Lekker bijpraten met oude bekenden….

Volg ons ook op Facebook: Reünie TC Heeten

TC HEETEN
Dorpsstraat 1e
8111 AA Heeten
reunietcheeten@gmail.com

Zegt het voort en deel deze uitnodiging met oud leden. Mocht je een (email) adres van een oud lid hebben of beschikken over beeldmateriaal dan ontvangen wij dit graag.

 

Nieuws

 

Lees meer »

GAAN DOOR!!!!!!!!

Open Heetense kampioenschappen gaan door!!!!!

Inschrijven

 

Officieel KNLTB-toernooi: nummer 1800323

Wedstrijdcommissie: Anja Kogelman, Maurice Wessels
Wedstrijdleider/Secretariaat: dhr. G. Vosman
Email:tennistoernooien.heeten@live.nl

-

Categorie

Dames, Heren en Gemengd-dubbel, Poulsysteem

Tennispark van Tennisclub Heeten

Inschrijven

U en uw tennispartner dienen zich beiden in te schrijven

Inschrijven op 2 onderdelen mag alleen als men GEEN verhinderingen heeft.

Kosten € 7,00 per persoon

 

Sluitingsdatum is 25 februari 2018

 

OpenHeetenseKampioenschappentcHeeten-1.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Onze website is vernieuwd!

Vanaf vandaag hebben we een iets andere vormgeving en weer een nieuw en fris uiterlijk.
De website is mobiel bereikbaar en staat op een veilig systeem. 

Mist u iets op de website of heeft u nog opmerkingen: schroom niet en geef het door middels het invullen van het contactformulier.

 

TennisHeetenWebsitevernieuwd-2.jpg

 

Nieuws

 

Lees meer »

Reünie T.C. Heeten zaterdag 4 november 2017

Ook lid geweest van T.C. Heeten of De Netkloppers zoals de vereniging destijds heette?

Ben je nieuwsgierig naar je oude tennismaatjes en vind je het leuk om hen weer te zien en samen herinneringen op te halen? Meld je dan nu aan!

In maart 2017 bestond onze club 40 jaar en dit is reden voor een feestje!
Vanaf 16.30 uur word je ontvangen in het clubhuis van TC Heeten. Onder het genot van een hapje en drankje is er alle tijd om uitgebreid met elkaar bij te praten.
Voor degene die zin heeft om de avond af te sluiten op de dansvloer komt er later een DJ. Maak dit feest samen met ons tot een onvergetelijke avond en meld je aan voor de reünie. Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen aan:

 

Ontvangst: 16.30 -17.00 uur
Voor een hapje en drankje wordt gezorgd…
Lekker bijpraten met oude bekenden….

Volg ons ook op Facebook: Reünie TC Heeten

TC HEETEN
Dorpsstraat 1e
8111 AA Heeten
reunietcheeten@gmail.com

Zegt het voort en deel deze uitnodiging met oud leden. Mocht je een (email) adres van een oud lid hebben of beschikken over beeldmateriaal dan ontvangen wij dit graag.

 

Nieuws

 

Lees meer »

Klik hier om een tekst te typen.