Nieuwspagina TC Heeten

Maak kennis met tennis

 

Samen met onze tennisleraar, Joost van Borselen, willen

wij alle Heetenaren de mogelijkheid geven eens kennis te

maken met het tennisspel.

Vrijblijvend kan je op een donderdagavond van 19.45 uur tot 20.30 uur deelnemen aan een training.

Deze avonden zijn: 25 juli, 1 en 8 augustus.

Voor tennisrackets en ballen wordt gezorgd. Deelnemen op sportschoenen is gewenst.

Vooraf opgeven is niet nodig, maar wel prettig voor de trainer. Opgeven en/of meer informatie opvragen kan via mail naar penningmeester@tcheeten.nl

 

Wim Fakkert 90 jaar

Dit is de link op YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=o8avBelie8M

 

 

Algemene Ledenvergadering

Aan de leden en ouders van jeugdleden van TC Heeten

Heeten 4 maart 2024

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

De vergadering is op MAANDAG 25 MAART 2024, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis.

Er zijn een aantal belangrijke zaken die we moeten bespreken, dus een ieder zijn/haar aanwezigheid is van groot belang.

De agenda:

1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur.

2. Vaststellen agenda, ook u kunt punten inbrengen.

3. Notulen van de algemene ledenvergadering van 22 maart 2019 staan op de website.

4. Jaarverslagen 2021, 2022 en 2023 door de secretaris.

5. Jaarverslagen 2021, 2022 en 2023 door de penningmeester.

6. Verslagen van de kascommissie en kiezen nieuwe commissie

Ton Elders

Theo Gerritsen

Wout Klein Koerkamp is tussentijds afgetreden.

7. Contributie verhoging naar € 105,-, € 60,- “winterlid” en € 60,- “zomerlid”.

8. Bestuurssamenstelling

René Spitzen interim voorzitter,

Wim Jansen lid en onderhoud,

Gerard Vosman lid en toernooicommissie,

Bas Aarnink treedt af als penningmeester,

Harrie Stroek wordt voorgedragen als penningmeester,

Ook leden kunnen een kandidaat voordragen.

9. Toekomst van de vereniging, locatiestudie nieuwbouw St. Bernadette school en presentatie energiescan.

Toelichting:

Jonge aanwas van leden is er nagenoeg niet. Informatie over competitieteams, toernooibezetting en andere activiteiten. Hoe ziet de toekomst eruit?

Alle betrokken partijen geven de voorkeur aan nieuwbouw St. Bernadetteschool op het sportpark. Zijn er kansen voor TC Heeten? We proberen op deze vragen een antwoord te geven.

Een energiescan geeft aan dat verduurzaming van het clubgebouw wenselijk is. Op korte termijn de laatste lampen vervangen door led lampen, aanbrengen van sensoren en een deel van de kantine afsluiten voor gebruik.

10. W.V.T.K.

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Tot ziens op 25 maart rond 19.45 uur.

Bestuur TC Heeten.

 

 

VOORJAARSCOMPETITIE

De tijd is weer aangebroken om je op te geven voor deelname aan de KNLTB competitie voorjaar 2024. Voor de data zie deze link naar speeldata-knltb-voorjaarscompetitie-tennis-2024.pdf

Opgave graag per team en soort competitie. Je dient je via een antwoord op de mail aan te melden uiterlijk op 12 januari 2024.

 

 

TC Heeten doet mee met Rabo ClubSupport 2024.