Nieuwspagina TC Heeten

Open Heetense Kampioenschappen

Ik geef mij op door hier met de muis te klikken!

Clubavond TC Heeten 17-01-2020

Klik hier om een tekst te typen.

Open Heetense Kampioenschappen

Voor opgave en informatie zie foto hierboven!

Clubavond TC Heeten

Voor info zie foto hierboven!

Uitwisselings TOERNOOI 2019 2020

Voor informatie zie de foto hierboven!!!

Dubbelkampioenschappen

Het Dubbeltoernooi komt eraan! Geef je snel op! Wat ons betreft individueel zodat we verrassende koppels kunnen maken en kunnen indelen op sterkte. Iedereen kan meedoen! Opgeven met een maatje mag natuurlijk ook! Wel allebei inschrijven natuurlijk.  Het is tijdens het toernooi uiteraard mogelijk dat alle banen 's avonds bezet zijn. Wil je " gewoon " spelen kijk dan even op de site of er banen vrij zijn. Het toernooi wordt afgesloten op vrijdag 15 november met de finales en een gezellige clubavond waarbij alle leden en supporters van harte welkom zijn!

Opgeven via deze link. https://www.toernooi.nl/sport/tournament?id=C0104341-1071-4E61-9AAC-E4AE1AFBD17F

                                                                                                                                                                                                                                           

MIX clubkampioenschappen

Van 30 september t/m 6 oktober 2019 worden de clubkampioenschappen mix gespeeld. Je kunt je individueel (Nieuwe Stijl) opgeven en wordt ingedeeld op speelsterkte. Inschrijven klik op link!

https://www.toernooi.nl/find.aspx?a=5&q=1831

 

Wij hebben een mooie aanbieding voor sportief en sportend Heeten. Een zomerlidmaatschap, geldig gedurende de maanden mei tot en met september 2018.

U mag in die periode gewoon meedraaien met onze toernooien, clubavond op donderdag, of gewoon vrij spelen.

Ook -professionele- tennisles behoort tot de mogelijkheden, mits in groepen van minimaal 4 personen. Natuurlijk zijn een aantal van onze leden ook bereid om u geheel vrijblijvend de eerste beginselen bij te brengen.

Kosten : slechts € 35,00 .

En voor diegene die aantoonbaar lid is van SV Heeten, Plus Severein, Heeten Sportief ( vanaf 16 jaar ) zijn de kosten slechts € 25,00.

Aanmelden kan via "Inschrijf-formulier voor T.C. Heeten" hierboven!

Uitwisseling toernooi in Heeten

Zie folder hierboven.

Algemene Ledenvergadering 2019

Aan de leden en ouders van jeugdleden

van TC Heeten

Heeten, 22 februari 2019.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze club.

De vergadering is op VRIJDAG 22maart om 20.00 uur in ons clubhuis.

Open Heetense Kampioenschappen

Wegens wateroverlast zijn de finales op zondag afgelast. Helaas wordt er ook niet ingehaald. Iedereen bedankt voor het meewerken aan een bijzonder geslaagd toernooi!!!

Open Heetense Kampioenschappen

Inschrijven via deze link

Winter ZONDAG TOSS-MIDDAG

A.s. zondag is er weer tossen voor jong en oud, lid of geen lid. Zie folder boven!

Winterse omstandigheden

Update 14-02-2019 om 11.00 uur. Alle banen zijn bespeelbaar!!!!

Uitwisselings Toernooi

Zie foto hierboven!

Winter ZONDAG TOSS-MIDDAG Afgelast

A.s. zondag is er weer tossen voor jong en oud, lid of geen lid. Zie folder!

Vanwege de weersomstandigheden is het tossen afgelast.

Goed verzekerd via de Salland Clubactie

 

Zoals we jullie al eerder hebben verteld, doen we dit jaar voor het eerst mee met de Salland Clubactie. Met deze actie van Salland Zorgverzekeringen krijgen wij de kans om een bedrag te scoren voor de clubkas. En het enige wat jij daarvoor hoeft te doen, is een zorgverzekering afsluiten. Snel verdiend toch?

 

Hoe werkt het?

Voor elk lid van de club dat zich verzekert bij Salland Zorgverzekeringen krijgen wij een bedrag voor in de clubkas. Jij, als lid, krijgt korting op je aanvullende en tandartsverzekering. Overstappen is heel gemakkelijk en Salland zegt je huidige zorgverzekering op.

 

 

Bespaar op je zorgverzekering

Bij Salland Zorgverzekeringen betaal je €106,90 per maand voor de basisverzekering. Sluit je direct aan en stap over via www.salland.nl/tcheeten  Wil je eerst nog even kijken wie Salland is en waar ze voor staat? Kijk dan eens op www.salland.nl. Je kunt daar ook de verschillende pakketten met elkaar vergelijken, zodat je een verzekering kunt afsluiten die helemaal is afgestemd op jouw wensen en behoeften. Ben je al verzekerd bij Salland? Dan kun je overstappen naar ons collectief. Dan krijg jij korting op je aanvullende en/of tandartsverzekering en wij scoren een bedrag voor de clubkas. Een mooie win-win dus!

 

ZONDAGMIDDAG WINTERTOSS

Om lekker actief te blijven en elkaar te blijven zien worden er op 3 zondagen tossmiddagen georganiseerd.
Van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur is iedereen welkom om te komen tennissen, daarna een gezellige 3e helft.
We organiseren dubbelpartijen, ingedeeld zoveel mogelijk op sterkte voor leuke en spannende partijen.

Op de volgende zondagmiddagen is er tossen voor jong en oud

Toss-middag 16 december
Toss-middag 13 januari 2019
Toss-middag 17 februari 2019

Rommeltoernooi gaat niet door

In verband met activiteiten rondom het feest van Sinterklaas gaat het rommeltoernooi niet door.

Dubbelkampioenschappen

Je kunt je tot en met 28 oktober 2018 inschrijven. Dat mag als koppel maar je kunt je ook individueel inschrijven.

Mix clubkampioenschappen nieuwe stijl

Let op het is vandaag de laatste dag dat je je kunt aanmelden op tcheeten.nl en

niet op tc.heeten.nl!!!!!!!!!

Ledverlichting

Afgelopen maandag is Toroled en Disselhorst Heeten begonnen met de installatie van de ledverlichting. De renovatie en installatie werkzaamheden zijn vanmorgen(20 juli) afgerond. Volgende week wordt de bediening voor de gebruikers geïnstalleerd. Zie link https://www.lumosatouch.nl/

Voor een foto klik op "ledverlichting" hiernaast.

Zomer tossmiddag 15 juli

Klik op "Zomer toss middag 15 juli" hiernaast. Vanaf 13.30 uur is iedereen welkom.

Finales singles verplaatst

Wegens de te verwachten hitte a.s. zondagmiddag zijn de finales op vrijdagavond 29 juni gespeeld. Zie voor de uitslagen "Toernooien" onder "Wedstrijden". Een fijn weekend gewenst van de toernooicommissie!!!!!

Single clubkampioenschappen

Klik links op "Single clubkampikoenschappen

Tossmiddag op 17 juni

Klik links op "Zomer tossmiddag 17 juni"

Groot onderhoud.

In verband met de te verwachten weersomstandigheden wordt het groot onderhoud verschoven naar volgende week woensdag en donderdag 6 en 7 juni.

Wordt zomerlid voor 25 euro

Wij hebben een mooie aanbieding voor sportief en sportend Heeten. Een zomerlidmaatschap, geldig gedurende de maanden mei tot en met september 2018.

U mag in die periode gewoon meedraaien met onze tournooien, clubavond op donderdag, of gewoon vrij spelen.

Ook -professionele- tennisles behoort tot de mogelijkheden, mits in groepen van minimaal 4 personen. Natuurlijk zijn een aantal van onze leden ook bereid om u geheel vrijblijvend de eerste beginselen bij te brengen.

Kosten : slechts € 35,00 .

En voor diegene die aantoonbaar lid is van SV Heeten, Plus Severein, Heeten Sportief ( vanaf 16 jaar ) zijn de kosten slechts € 25,00.

Aanmelden kan via "Inschrijf-formulier voor T.C. Heeten" hierboven!

Voorjaarscompetitie 2018

Vrijdagavond 11 mei om 19.00 uur speelt Heeten heren 1 35+ thuis tegen Nijverdal 4. Zaterdag 12 mei speelt Heeten heren 1 35 + om 12.00 uur thuis tegen Steenwijk. En om 12.00 uur speelt Heeten heren 1 thuis tegen Nijverdal 2.

Ledenvergadering 30 maart 2018

Agenda;

Aan de leden en ouders van jeugdleden van TC Heeten.                                                                                                                           

Datum: 16 maart 2018.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor de Algemene Ledenvergadering van onze club.

Via de mail is deze avond al – tijdig- aangekondigd, dus we verwachten weinig afmeldingen om die reden te houden op 30 maart a.s. ( vrijdagavond!) in ons clubhuis.

De agenda:

 1. Opening door de voorzitter om 20.00 uur
 2. Vaststellen agenda ( ook u kunt bespreekpunten inbrengen! )
 3. Vaststellen notulen voorgaande ledenvergadering ( deze staan op de site )
 4. Jaarverslag secretaris, staat op de site en is bijgevoegd. Alleen vaststellen dus 
 5. Jaarverslag penningmeester, zeer beknopt, want we hebben ook punt 6
 6. Verslag van kascommissie en kiezen nieuwe commissie
 7. Bestuurssamenstelling / verkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar secretaris: Dick Mars, Walter Tijs is bereid zijn taken over te nemen Bas Aarnink is bereid de taken van penningmeester op zich te nemen Openstaande vacature: voorzitter kantinecommissie Wim Jansen is aftredend en herkiesbaar als voorzitter baanonderhoud.
 8. Koffiepauze.
 9. Contributie 2018: het bestuur stelt voor om e.e.a. gelijk te houden aan 2017

10. Ledverlichting en andere zaken m.b.t. parkonderhoud

11. Wat verder ter tafel komt

12. Rondvraag

13. De penningmeester heeft nog wat budget voor een drankje….

Graag zien wij u op 30 maart zo rond 19.45

Namens het bestuur,

Dick Mars, secretaris.

Oh, ja, mocht u lid zijn van de Rabobank, dan kunt u deze week stemmen voor de actie Hart van Salland; ook TC Heeten doet weer mee. Wij rekenen op drie stemmen per lid. En uw resterende stemmen gaan natuurlijk ook naar een Heetens doel, bijvoorbeeld ……… nou ja, de hele lijst staat op de site van de Rabobank.

====================================================================================

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van TC Heeten op 17 maart 2017.

De vergadering wordt gehouden in ons clubhuis.  De opkomst is kleiner dan we gewend zijn.

 1. Om ca. 20.00 uur kan René de vergadering openen met een openingswoord, waarbij hij stilstaat bij het 40-jarig bestaan van de club op 22 maart a.s..

Hij memoreert dat er van de bij oprichting aangemelde leden nog 3 lid zijn van de club. Sjef Willemsen ( lid van verdienste ), Elly Groenewoud ( lid van verdienste )en Ton Elders (lid van verdienste ). Alle 3 zijn “in de bloemetjes gezet”. René onderstreept nog eens dat deze 3 veel en lang betrokken zijn geweest bij de club en er veel voor hebben gedaan in allerlei functies. Hij maakt van de gelegenheid gebruik ook een aantal anderen in de bloemetjes te zetten, velen die alleen achter de schermen veel voor ons doen.

Er zijn, blijkens de presentielijst 22 leden aanwezig, inclusief het bestuur. De secretaris deelt mee dat er 14 afmeldingen zijn.   Omdat we inmiddels 136 leden hebben is het vereiste quorum dus aanwezig. Fijn. Desondanks vinden we het jammer dat er zowel minder aanwezigen zijn en ook minder afmeldingen. Maar goed.

De volgende agendapunten worden min of meer als hamerstuk afgedaan:

 1. De door het bestuur voorgestelde agenda wordt niet gewijzigd
 2. De notulen van de voorgaande ledenvergadering worden ongewijzigd vastgesteld
 3. Het jaarverslag van de secretaris wordt na, zoals een notaris dat zo mooi formuleert “beperkte voorlezing”, ook goedgekeurd

5/6.

Vervolgens geeft René het woord aan de aftredende penningmeester voor zijn laatste openbare optreden binnen deze club. Jan Mulder verklaart ons allen op zijn geheel eigen wijze de ins en outs van het financieel jaarverslag 2016. Jammer is dat de accountant zijn bijdrage hieraan nog niet heeft kunnen leveren. Nadat gebleken is dat er geen vragen meer zijn wordt het verslag van de kascommissie voorgelezen. Zoals gebruikelijk is dit verslag positief voor de penningmeester en het bestuur, zodat er ook formeel decharge kan worden verleend. Hetgeen met applaus voor de scheidende penningmeester ook gebeurt.

Hierna neemt René het woord en bedankt Jan Mulder voor zijn inzet, waarbij hij een bos bloemen overhandigt, met de toevoeging dat we met het bestuur nog een keer gezellig afscheid van Jan gaan nemen.

 1. Het agendapunt bestuursverkiezing is – helaas- ook een hamerstuk; er valt geen nieuwe penningmeester te benoemen, en ook geen voorzitter kantinecommissie. Gelukkig blijkt Jan Mulder bereid om voorlopig nog de ledenadministratie en contributie-inning te verzorgen, en is – mede daardoor- de secretaris bereid om voorlopig als secretaris/ penningmeester door het tennisleven te gaan. We blijven naarstig op zoek naar kandidaat bestuursleden.

Wat wel lukt is het benoemen van een tweede lid van de kascommissie: Theo Gerritsen is bereid om met Willem Groenewoud de kascommissie te vormen. Jeroen Willemsen wordt bedankt voor de twee jaren dat hij dit klusje heeft geklaard.

 1. Dit agendapunt, vaststellen contributies e.d. wordt geheel conform het voorstel van het bestuur afgedaan; ongewijzigd ten opzichte van het jaar 2016. Er wordt bij het zomerlidmaatschap een speciaal tarief ingevoerd voor seniorleden van de “overige” verenigingen in Heeten ( handbal, voetbal, volleybal, e.d.) Ook de prijzen in de kantine zullen gelijk blijven ( ondanks het pleidooi van vorig jaar van enkelen om het bier goedkoper te maken )
 2. Hierbij wordt door Niels aangegeven dat enkele toernooien wat meer zullen worden opengezet voor niet-leden. En we verwachten wel wat van de zomerlidmaatschappen.   Walter licht nog toe welke wijzigingen er zijn in de competitie-opzet. Rene maakt vervolgens vvan de gelegenheid gebruik om de perikelen rond de tennistrainer toe te lichten. Komt erop neer dat er wegens onvoldoende ( belangstelling van de ) leden er niet genoeg ruimte is voor een tennistrainer apart voor TC Heeten. Van beide kanten begrijpelijk. Bestuur gaat in gesprek over alternatieven.
 3. Als laatste agendapunt gaat Dick in op de ontwikkelingen rond de nieuw opgerichte Stichting Heeten Sport ( voor bewegen en beleven ). Meer specifiek gaat hij in op de mogelijke gevolgen voor de toekomst van onze vereniging, waaronder op termijn verplaatsen van de accommodatie.

Op vragen van Willem Groenewoud antwoordt het bestuur dat we zeker oog zullen hebben en houden voor het vele werk dat vrijwilligers in de bouw en onderhoud van de accommodatie hebben gestoken. Verder dat mogelijke verplaatsing een kwestie is van lange adem, en zeker ook van geld; geld waar we zuinig mee om zullen moeten gaan.

 1. Bij de rondvraag komen enkele vragen en opmerkingen naar boven, mede naar aanleiding van de omstandigheden rondom het – zeer geslaagde- open tournooi van 2017.

Jeroen Willemsen vraagt naar de mogelijkheden om enkele heaters te kopen of huren voor de koude avonden op het terras. Zeer sfeerverhogend, ook bijvoorbeeld bij de dubbelkampioenschappen

En Walter Tijs vraagt aandacht voor de vervanging van de speelgelegenheid in de “zandbak”; deze is in slechte staat van onderhoud, en ook nog slecht zichtbaar.   Ook deze suggestie gaat het bestuur ter harte nemen. Waarbij opgemerkt wordt dat het heel prettig is te constateren dat er weer jeugd rondloopt rond de banen tijdens tournooien en competitie.

 1. Hierna kan de voorzitter, onder dankzegging aan de leden die aanwezig waren, de vergadering sluiten. En vervolgens de gebruikelijke nazit openen….

 

Heeten, 26 maart 2017

 

     Secretaris.

 

Klik hier om een tekst te typen.