Contact T.C.Heeten

Accommodatie

Sportpark Heeten
Dorpsstraat 1e
8111 AA HEETEN
Telefoon kantine +31 572 38 18 39

Postadres
Via mail naar secr.tch2@gmail.com

Datum van oprichting: 22-03-1977

Verenigingsnummer: 66464

U kunt gebruik maken van onderstaand contactformulier

Contactpersoon René Spitzen, voorzitter