Bestuur

Naam Telefoon Email
René Spitzen, voorzitter 0622972847 renespitzen@hotmail.com
secretaris, vacant waargenomen door de voorzitter secr.tch2@gmail.com
Harrie Stroek 0627417065 penningmeester@tcheeten.nl
Gerard Vosman, toernooicommissie 0572-382038 gerard.vosman@outlook.com
Wim Jansen, parkcommissie 0572-381262 wjansenheeten@hotmail.com
Bas Aarnink, lid 0629319585 info@bas-aarnink.nl

Toernooicommissie

Naam Telefoon Email
Gerard Vosman 0572-382038 gerard.vosman@outlook.com
Anja Kogelman 0572-382181 anjakogelman@hotmail.com
Maurice Wessels 0572-380649 mwessels@kpnmail.nl
Lester Hofkamp 0572-381558 lesterhofkamp@hotmail.com
Jeroen Willemsen 0572-382460 mojerwillemsen@home.nl
Casper Havekes 0572-380904 chavekes@gmail.com

Contactpersoon jeugd

Naam Telefoon Email
Tamara Israël 06 52025852 tamara8111@gmail.com

Toernooi leider

Naam Telefoon Email
Gerard Vosman 0572-382038 gerard.vosman@outlook.com
Dick Mars 0572-381630 dend.mars@gmail.com

Kantinecommissie

Naam Telefoon Email
Miny Bosman, inkoop en barrooster 0572-381941 minybosman@gmail.com
Jan Meijerink 0572-382126 jjmeijerink1952@kpnmail.nl
Anja Volkerink, inkoop, schoonmaakrooster en beheer schoonmaak 0572-381208 anjavolkerink@hotmail.com
Gettie Meijerink, aankleding clubgebouw 0572-381907 gettiemeijerink@hetnet.nl

Parkcommissie

Naam Telefoon Email
Wim Jansen, voorzitter en onderhoudsrooster 0572-381262 wjansenheeten@hotmail.com
Wim Meijerink, groundsmen en onderhoud 0572-381954 wimmeijerink@hotmail.com

Kascommissie

Naam Telefoon Email
Theo Gerritsen 0572-382250 theo.gerritsen@ziggo.nl
Nader in te vullen