Bestuur

Naam Telefoon Email
René Spitzen, voorzitter 0572-381934 renespitzen@hotmail.com
Dick Mars, secretaris 0572-381630 secr.tch@gmail.com
Bas Aarnink, penningmeester in spé 0572-853896 bas_aarnink@hotmail.com
Jan Mulder, voormalig penningmeester, thans ledenadministrateur 0572-381422 jan@mulder.com
Niels Schoorlemmer, toernooicommissie 0618021851 niels-57@hotmail.com
Walter Tijs, jeugdcommissie en competitieleider 0572-382744 w_tijs@hotmail.com
Wim Jansen, parkcommissie 0572-381262 wjansenheeten@hotmail.com

Toernooicommissie

Naam Telefoon Email
Niels Schoorlemmer, voorzitter 0618021851 niels-57@hotmail.com
Anja Kogelman 0572-382181 anjakogelman@hotmail.com
Dion Kleinherenbrink 0572-382611 dionkleinherenbrink@home.nl
Maurice Wessels 0572-380649 mwessels@kpnmail.nl
Paul Schilderman 0572-381750 paulschilderman@gmail.com
Gerard Vosman 0572-382038 gerard.vosman@concepts.nl
Lester Hofkamp 0572-381558 lesterhofkamp@hotmail.com
Jeroen Willemsen 0572-382460 mojerwillemsen@home.nl

Jeugdcommissie

Naam Telefoon Email
Walter Tijs, Voorzitter 0572-382744 w_tijs@hotmail.com
Femke Wijma, Lid 0572-381028 wijzijn@planet.nl
Wim Jansen, Lid 0572-381262 wjansenheeten@hotmail.com

Kantinecommissie

Naam Telefoon Email
Wout Klein Koerkamp, voorzitter 0572-382822 wout_kl_k@hotmail.com
Miny Bosman, voorraadbeheer 0572-381941 minybosman@gmail.com
Gerda Klein Koerkamp, inkoop 0572-381695 h_g_kleinkoerkamp@hotmail.com
Anka Volkerink, schoonmaakbeheer en schoonmaakrooster 0572-381208 anjavolkerink@hotmail.com
Gettie Meijerink, aankleding clubgebouw 0572-381907 gettiemeijerink@hetnet.nl

Parkcommissie

Naam Telefoon Email
Wim Jansen, voorzitter en onderhoudsrooster 0572-381262 wjansenheeten@hotmail.com
Geert Marsman, groundsmen en onderhoud 0572-382210 gaj.marsman@concepts.nl
Wim Meijerink, groundsmen en onderhoud 0572-381954 wimmeijerink@hotmail.com

Kascommissie

Naam Telefoon Email
Jeroen Willemsem 0572-382460 mojerwillemsen@home.nl
Willem Groenewoud 0572-381524 w.groenewoud2@kpnplanet.nl