Vijfde editie Hart voor Salland start

Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. Onze klanten beslissen welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

In 2018 beleven we de vijfde editie van Hart voor Salland. Bij deze vijfde editie mogen alle klanten* van Rabobank Salland hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Iedere klant krijgt vijf stemmen. Deze stemmen zijn geld waard. Aan één organisatie mag een klant maximaal drie stemmen geven. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Dit jaar hebben we € 160.000,- te verdelen, dus doe mee!

*= Natuurlijke personen die op 1 januari 2018 bankieren bij Rabobank Salland

Stemperiode en hoe werkt het stemmen

Na ontvangst van de stemkaart, rond 6 maart, beslissen onze klanten van 9 tot en met 19 maart 2018 hoe het beschikbare budget wordt verdeeld. Op deze wijze bepalen zij wat zij belangrijk vinden. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, kan Hart voor Salland bijdragen aan de gewenste investeringen van de deelnemende organisaties.

Jaarlijks stellen wij via Hart voor Salland een deel van onze winst beschikbaar voor ondersteuning aan lokale (sport)verenigingen en maatschappelijke instanties. In 2016 was Hart voor Salland weer een groot succes. Bijna 360 organisaties hebben in totaal € 150.000,- verdeeld. Omdat wij een coöperatie zijn, beslissen onze leden welke lokale initiatieven en projecten worden ondersteund met deze financiële bijdrage.

 

TC Heeten heeft zich hiervoor ingeschreven.  (2018)
Het doel waar wij voor gekozen hebben is: Aanleg dit jaar van beachvelden op het Sport en Belevingspark Heeten!